Kelâmbaz

Bir Çanakkale Şehidinin Son Sözleri

Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı’nın en kilit noktalarından biriydi. Bu cephede sadece Anadolu insanı değil, şimdi hudutlarımız dışında kalan, imparatorluk sınırlarındaki pek çok yerden gelen insanımız...

Kitle Yalan Silahı; Sosyal Medya

“Bir gün herkes on beş dakikalığına şöhret olacak!’’ Andy Warhol Sosyal medya önceleri arkadaşlar arasında bir haberleşme platformu gibi kullanılsa da zamanla fertlerin ve kurumların bütün dünyaya yayın...

‘Soluk’ Yansımalar

Alexander Pope’un dediği gibi; kötü eleştirmek, kötü yazmak kadar büyük bir suçtur ve cemiyet için çok daha tehlikelidir. Burada ‘kötü’den kasıt eseri, övgü hak ettiği yerde tenkit etmek veya hak etmediği...

Babanzâde Naim Bey ve İbretlik Bir Vaka

Bazı talabeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet Akif Bey çok severmişsiniz. Acaba sebebi nedir?” diye sorarlar. Şu cevabı verir: – Efendim, Naim Bey’e selef-i...

Arabi Enbiya Lisanı Farisi Evliya Lisanı

2001 yılında gazeteler ciddi bir kriz yaşamış ve küçülmeye gitmişlerdi. Bu, en açık ifadesiyle içimizden bazıları dışarıda kalacak demekti. Mehmed Can Ağabey Arabi yayınlara bakar Arap kanallarını dinlerdi...

Seçme Yazılar

Korkunç Vaka: Beyin İşgali

Sömürge, işgal, istilâ gibi kavramları elbette daha önce hepimiz duymuşuzdur. Duymuş olmamız çoğu zaman anlamamız, fikir sahibi olmamız manasına gelmez. Peki nedir bu Sömürge kavramı ve ne kadar biliyoruz? Bir cümle ile...

Yemen’den Paris Sokaklarına: Kahve

Bugün dünyanın en çok tercih edilen sıcak içeceği olan, adeta evrensel bir içecek haline gelen ve binlerce çeşidi türeyen kahve ilk olarak Habeşistan (Bugünkü Etiyopya) da ortaya çıktı. Bir efsaneye göre Kaldi (veya...

Son Yazılar