Kelâmbaz

Çini Sanatı Şaheseri: Şâh-ı Zinde Türbesi

Hazret-i Fatıma’yı ayrı tutarsak Efendimize çok benzeyen 6 sahabe vardır. Hasen bin Ali, Musab bin Umeyr, Cafer bin Ebu Talip, Ebu Süfyan bin Haris, Saib bin Ubed (İmam Şafii’nin dedesi) ve Kusem bin Abbâs. ...

Tarihten Bir Yaprak: Baruthâne Patladı!

Tarihte siyasi hâdiselerin yanında gündelik hayata dair çok sayıda vak’a yaşanmıştır. Fakat bu hususiyet çoğu zaman unutulur ve tarihin daha ziyade savaşlar ve barışlardan müteşekkil bir bilim dalı olduğuna...

5 Adımda Medya Okuryazarlığı

İnsanların, özellikle günümüz çocuklarının, gördükleri, duydukları ve yaşadıkları her şeyi medyadan öğrendiği inkâr edilmez bir gerçektir. Medyanın ne demek olduğuna gelirsek, Yunanca “araç” demek olan...

Dil Bayramı Fiyasko mu? O Söz Karamanoğlu Mehmet Bey’e mi Ait?

Bu yazıdaki bilgiler Selçuklu Tarihçisi Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in makalesinden iktibaslarla hülasa edilmiştir. Akademik detay isteyenler linkten “Türkiye Selçukluları Devrinde Türkçe’nin...

Cihan Devleti’nin şifresi: Liyakat ve Adalet

Modern zamanımızda demokrasi ve eşitlik kandırmacasından kendimizi kurtardığımızda, tarihte kaldığı vehmine düştüğümüz, oligarşik sömürü nizâmının cemiyetimizde el’an (günümüzde) câri olduğunu...

Son Yazılar