Kelâmbaz

Yazar - Kelambaz

Koşma, düşersin! -Kemal Sayar-

Ansız bastıran bir yağmurun sırılsıklam ettiği düşlerle geldi sandalyesine oturdu. Sesinde, yaşından beklenmeyen bir dinçlik kol geziyordu. Arada patlayan ve içinde daima devriye gezdiği izlenimi veren genç neşesi pek...

Bir Çanakkale Şehidinin Son Sözleri

Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı’nın en kilit noktalarından biriydi. Bu cephede sadece Anadolu insanı değil, şimdi hudutlarımız dışında kalan, imparatorluk sınırlarındaki pek çok yerden gelen insanımız gelip...

Babanzâde Naim Bey ve İbretlik Bir Vaka

Bazı talebeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet Akif Bey çok severmişsiniz. Acaba sebebi nedir?” diye sorarlar. Şu cevabı verir: – Efendim, Naim Bey’e selef-i...

Arabi Enbiya Lisanı Farisi Evliya Lisanı

2001 yılında gazeteler ciddi bir kriz yaşamış ve küçülmeye gitmişlerdi. Bu, en açık ifadesiyle içimizden bazıları dışarıda kalacak demekti. Mehmed Can Ağabey Arabi yayınlara bakar Arap kanallarını dinlerdi. Ayrılmak...

Maymuncuk Kelimeler

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türk Dil Kurumu çatısı altında toplanan ve ırkçılığı “ilericilik” diye yutturarak Arapça ve Farsça menşeli bütün kelimeleri kapı dışarı eden batıcı ve daha sonra...

Bizi Takip Et!