Kelâmbaz

Yazar - Debreli Hasan

1891: İzmir’in Kurtuluşu

  9 asrı aşkın süredir üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları, bizlerden önce nice medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Eski Yunan, Hellenistik Krallıklar ve Roma devrinde inşa edilmiş yüzlerce şehir ve kasaba...

Anadolu Yanıyor: Celali İsyanları

Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan devleti olmasındaki rolü tartışılmaz olan, kökeni Selçukî vezir Nizamü’lmülk’e atfedilen timar sistemi, 16.ncı asrın ortalarında bozulmaya başladı. Bir önceki yazımızda tafsilatlı...

Bizans cephesinden Malazgirt Muharebesi

Türklerin Anadolu’ya gelip yerleşmesi nasıl olmuştur? 1071 yılında Selçuk Sultanı Alparslan’ın Anadolu’nun kapısını Türklere açmasıyla diye öğreniriz. Birkaç sene evvel Kültür Bakanlığı, ilk mektep sıralarında gencecik...

Bizi Takip Et!