Kelâmbaz

Yazar - Ali Tüfekçi

Bir Münevverin Parçası: Lugat

İnsan için en mühim şey kendini doğru şekilde ifade edebilmek, cemiyetle sağlıklı irtibat kurabilmek, modern tabirle iletişmek’tir(!). Bunun da vasıtası dildir. İdeal bir münevver, evvela kendi dilini kemal mertebede...

Yeni Dünya’nın Kurdu: Thanos

“Fakat kötü zamanlar, diyebilirsiniz ki, nâdirattandır ve nâdir metotlarla başa çıkılabilir. Bu, az ya da çok, sanayinin balayı devrinde gerçekleşti. Fakat nüfus artışı büyük bir nispette azaltılmazsa bu gerçekleşmeye...

Âdile Sultanın Göz Yaşları

Sultan II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan, yeniçeriliğin kaldırıldığı vak’a-yi hayriye senesinde yani 1826’da doğdu. 73 senelik hayatı boyunca hanedanın en müstesna şahsiyetlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Hakkında...

Bizi Takip Et!