Kelâmbaz

Ahmet Şimşirgil’in Kaleminden Yeni Bir Seri: OTAĞ

Kayı serisi ile tanıdığımız tarihçi Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil’in yeni serisi başlıyor. Kendine has üslubu ile Osmanlı tarihini pek çok kimseye sevdiren Ahmet hocanın, “OTAĞ-I” kitabı Timaş yayınlarından çıktı.

İslamiyet’den evvelki Türkler hakkında çeşitli meselelerle başlayan kitap; İslamiyet’in doğuşu, Medine’de kurulan İslam devleti, Çin’den Endülüs’e uzanan İslam fetihleri, Türklerin Müslüman oluşu ve akabinde cihanı titreten hadiseler zincirini aktarıyor.

200 sayfalık kitap, dört kısımdan oluşuyor. Kitap bir çırpıda okunacak şekilde hazırlanmış. Hususen her lise talebesinin okuması gerekiyor. Çünkü liselerde tarih derslerinin en sıkıcı mevzuları ilk çağ tarihi, İslamiyetten önceki ve hemen sonraki Türk tarihidir. Selçuklular biraz keyifli geçer. Ardından Osmanlı kuruluş, yükselme… Sonra tekrar sıkıcı, itici bahisler.

Kayı serisi bu telakkiyi/algıyı Osmanlı tarihi açısından kırmakta başarılı oldu. Çöküş devri bile anlatılsa sevdirici üslubuyla, hadiselere getirdiği yorumlar, tespitler okuyucu kitlesini her geçen gün arttırıyor.

Otağ serisi de Osmanlıların evvelinde ve gayrısındaki Türklerin tarihine ışık tutacak.

İlk kısım; İslam nurunun zuhûru ve eski Türklerin inançlarına dair…

İkinci kısım; Türklerin Müslüman Araplarla mücadelelerine ayrılmış. Burada çok mühim noktalara temas edilmiş. Mesela; Ömer bin Abdülaziz devrindeki adilane muameleler, sonrasındaki yaşanan mücadeleler, Talas savaşının evveli ve ahıri… Müslümanların Bizans’la önündeki sed, Hazarlar…

Üçüncü kısım, Türklerin Müslümanlaşma safhalarına hususi yer ayrılarak “Türkler İslamiyeti kılıç zoruyla mı kabul etti?” suali cevaplanıyor. Devamında da çok hızlı bir şekilde Orta Asya’da tesis edilen Müslüman Türk müesseseleri anlatılıyor. Nihayetinde o devirdeki İslam coğrafyasının en seçkin birkaç isminin portresi sunulmuş: İbrahim bin Edhem, Bişr-i Hafi, Şakik-i Belhi…

Dördüncü kısım ise tarihimizde çok az bilinen bir devlete İdil Bulgar Hanlığı’na inhisar edilmiş. Karahanlılar hakkında pek çok kitap kaleme alındığı halde nedense İdil Bulgarları pek bilinmez. Halbuki ilk müslüman olan Türk devleti olarak kabul edilir. İşte Kayı müellifi bize bu saklı kalan Türkleri anlatıyor.

Timaş Yayınları serinin ikinci kitabını da duyurdu. Otağ-II de müstakil bir “Timur Han” kitabı olacak.

Kayıların başarısını, Otağ serisi de gösterdiği takdirde seriye bir üçüncü kitap daha eklenir mi? Bekleyip göreceğiz.

Yorum Yaz