Kelâmbaz

Köyden Şehre Çöküş

20. asırda ve içinde bulunduğumuz 21. asırda en çok şikayet edilen meselelerden birisi de köylerin boşalması ve buna mukabil şehirlerin alabildiğince dolmasıdır. Bu yazımızda inşallah bu meseleye Türkiye...

Şerh Hâşiye Geleneği ve Modernistlerin Tenkitleri

من ا شتغل با الحوا شي ما حو ى شيأ و من ا شتغل عن ا لحو ا شي ما حو ى شيأ Sadece haşiyelerle meşgul olan, ilim namına bir şeye sahip olamaz Kendini haşiyelerden müstağni addenenin de ilimden nasibi olmaz.  ...

Evrim Teorisi İslâmiyet’le Çelişir Mi?

Charles Robert Darwin’in 1859 yılında yazdığı“Türlerin Kökeni (On the Origin of Species)” kitabı, hem bilim dünyasında hem de teoloji sahasında birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Türlerin kökenine dâir...

Bir Münevverin Parçası: Lugat

İnsan için en mühim şey kendini doğru şekilde ifade edebilmek, cemiyetle sağlıklı irtibat kurabilmek, modern tabirle iletişmek’tir(!). Bunun da vasıtası dildir. İdeal bir münevver, evvela kendi dilini kemal...

Anadolu Yanıyor: Celali İsyanları

Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan devleti olmasındaki rolü tartışılmaz olan, kökeni Selçukî vezir Nizamü’lmülk’e atfedilen timar sistemi, 16.ncı asrın ortalarında bozulmaya başladı. Bir önceki yazımızda...

Rastgele Yazılar

Son Yazılar